از دور ناله های زنی میرسد به گوش

طفلی به دوش منتظر هل اتی کیست؟

قنداقه را گرفته به پهنای آسمان..

باران ببار .. باران ببار

این همه بخلت برای کیست؟

پشتی شکست و خیمه تو بی عمود شد..

لطمه زدند خیل ملائک

عزای کیست؟؟

 

پ.ن.عکس:

ظهر عاشورای 93 .. فکه

دلبندش را آورده بود در ان گرما که نذر حضرت ارباب کند..

به آغوش کشیده بودش و در آن رمل های داغ به سختی راه میرفت..

گوشه چادرش را سایه بان پسر کوچکش کرده بود..

و کودک در آغوشی مطمئن و آرام به خواب رفته بود..

..

پ.ن:

عظمت فکه را فقط باید در ظهر عاشورا دید

در عاشورای فکه..

..

پ.ن:

زیر لب با یا غفور و یا رحیم .. باز بسم الله الرحمن الرحیم

/ 2 نظر / 56 بازدید
ز.پ.ج

سلام بر سادات خودم.خیلی اتفاقی و ناامید از بروز بودنش به اینجا اومدم و کلی با ذوق میرم.خوش به سعادتتون. تنهت تنها میرین فکه دیگه؟باشه!!!پیش شهدا هم پارتیتون کلفته.التماس دعا.دوست جونتون زهرا[شوخی]